Yeni LCD LED Teknolojisi

Sözleşme ile yön devletlerin kadınlara
karşın ayırımcılığın “tasfiye edilmesi” yolunda önlemler alması
şartları açıklanmıştır. Bu tedbirlerin haklar ulucuz ucuz
escortlar meydanından başlayarak, toplumsal, kültürel ve politik alanlarda da
alınması, yön devletlerin yükümlülüğüdür. Sözleşmenin kadın-erkek eşitliği ile
ilgili “fiili eşitlik” kavramına yer vermesi, bu sahaya öbür
katkılarının yanında mühim bir katkıdır. CEDAW’da öbür insan hakları
vesikalarında bulunan “kanun önünde eşitlik” ilkesine ayrıyeten,
fiili eşitliğin gerçekleşmesi emeline karşı farklı tedbirlere yer
verilmektedir.

Yukarıdaki madde metni, bayanların da
erkeklerle eşit haklara sahip olması amaçlı yön devletlerin bir takım
tedbirleri alma yükümlülüğü altına girmesinin, eşitlik ilkesini zedeleyecek bir
ayırımcılığı ortaya çıkarmayacağını, tam aksi fiili (de facto) eşitliği
sağlayacağını anlatmaktadır. CEDAW’ın çevirisinde kullanılan
“önlenmesi” kelimesi mahaline “tasfiye edilmesi”
kelimesinin seçimi uyarı çekicidir. Kesinlikle bu tercih, maksadı ek olarak
sıkı açıklamaktadır. ulucuz ucuz escortlar Ek anlaşma
ile anne sözleşmedeki haklara, “Kadınlara Karşın Ayrımcılığın Önlenmesi
Komitesi” kurularak garanti getirilmektedir. (md. bir ). Burada da bir ek
olarak “önlenmesi” kelimesi kullanılmıştır. Bu Komite’ye anne
Mukavele’de bulunan hakların ihlali iddiasıyla, kişiler veya fertlerden meydana
gelen gruplar müracaat yapabileceği benzeri, onlar yerine da müracaat inşa
etmek olasıdır. Komite’ye başvurmada kural olarak iç haklar yollarının
tüketilmesi aranmaktadır. Fakat, iç haklar yollarının mantıklı vakti aşması ve
gösterişli netice verme ihtimalinin olmaması durumu, bu kuralın dışarısında
tutulmuştur.

Mukavele, bayanlar ile erkekler içinde
siyasal haklardan yararlanmada ve bu hakları kullanmada eşitlik sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu sözleşmeye göre, dahil olmak üzere olan devletler,
bayanların hiçbir ayırım gözetilmeksizin yalnızca tüm seçimlerde oy kullanmada
değil, kızılay escort adresleri tüm kamu
görevlerinde yer almada, erkeklerle eşit olacağı konusunda sözleşmişlerdir.
Bildirinin başlama bölümünde “Eşitlik, güvenlik, bağımsızlık, tüm kişilerin
bedensel bütünlüğü ve insaniyet onuru konusundaki hakların ve prensiplerin
kadınlara her yerde uygulanmasının ivedi bir gereklilik (…)” meydana
geldiği açıklanmıştır. Bu izahın yapılmasındaki basit etken ise, Kadınlara
Karşın Her Çeşitli Ayırımcılığın Tasfiye Edilmesine konusunda Mukavele’nin
gösterişli şekilde uygulanmasını sağlamanın yanında, Nairobi taktikler
Belgesi’nde bulunan eşitlik, gelişim ve özgürlüğün gerçekleşmesinde kadınlara
karşın şiddetin bir mani olarak görülmesidir. Başlama kısmında bu gerekçeye yer
verilirken, kızılay için ziyret edin kadınlara
karşın şiddetin, insan haklarına karşın bir ihlal meydana getirdiği ve hak ve
özgürlüklerin kullanılmasını zayıflattığı da vurgulanmıştır.

Bildiri’nin 3. maddesi ” Bayanların
Hakları” başlığını taşımaktadır. Bu maddede kadınların siyasal, uygun
fiyat, toplumsal, kültürel, şahsi veya öbür alanlardaki insan hakları ve basit
özgürlüklerden eşit faydalanma ve savunma iradeye hakkı olan olduğu anlam
edilerek, bu haklara diğerlerinin yanında şu hakların da dahil olmak üzere
meydana geldiği açıklanmıştır.

Bir Cevap Yazın