Mac’den Yeni Nesil İşlemci

Henüz 17 Yaşında romanındaki Ahmet Efendi, “Ahmet
Mithat’ın kendisidir”. Yazar bu romanda, Beyoğlu’nun meşhur genel
evlerinden birinde personel 17 yaşlarındaki Rum kızı Kalyopi ve bu yola bundan
önce düşmüş, tecrübeli Ermeni kızı escort
mersin
meydana iştirak eden Agavni’nin hayatını anlatır. Kalyopi, serisinin
nafakası için burada çalışmaktadır. Ahmet Efendi, Kalyopi’yi önce gördüğü andan
bu yana ona merhametle yaklaşır, onla beraber evlenerek onu bu hayattan
kurtarıp, topluma namuslu bir kadın kazandırır. Agavni ise Kalyopi’ye tezat
olarak öyle ki bu hayattan zevk almaktadır. ” Kısacası Agavni, kendisini
bu yaşamın harici görünüşüne alayişine kaptırmıştır” (Has-Er 2000: 118).
Yazar, Agavni benzeri bayanların düzgün tek dünya yaşamalarının tek sürü kuvvet
meydana geldiğini ifade eder. Bu romandaki üçüncü kadın kahraman olan Maryanko
Dudu ise kendisinin çıkarlarını düşünen berbat tek kadındır. Bu kadın gibiler
genç escort mersin kızların bu berbat hanelere
düşmesinin mühim sebeplerindendir.

Ahmet Mithat Efendi, bayanın berbat yola düşmesinin
Türklerde, İslâmiyette ve Osmanlıda olmadığını, bize frenklikten geldiğini
söyler ( Artık 17 Yaşında, 12bir). İslam medeniyeti kadına kocaman ölçüt verir.
İslamiyet bayanların erdemli bayan escort çalıştığı umumi evlere ve fuhşa
müsaade vermez. Yazar, bilhassa 19. asrın sonlarında toplumun âdeta kanayan
yaralarından biri hâline iştirak eden fuhşun berbat yönlerini belirterek, çözüm
yolları meydana koyar: “Bu cemiyet hastalığına karşın kızlarımızı terbiye
yöntemiyle korumak lâzımdır. Kızlarımıza aile yuvasının faziletlerini
yorumlamak, onların berbat yola düşmelerini engellemek durumundan şarttır.
Bununla Birlikte bu yerlerin kapanmasını sağlamak için de çaba sarf etmelidir.
Her şeyden önce, bu yerlere rağbet etmemek suretiyle kapanmalarını erdemli bayan
escort
sağlamak olasıdır. Buraya düşmüş kızlardan pişmanlık duyanları
kurtarmak amaçlı, onlara destekçi olmak insaniyet borcudur.

Roman kahramanı Ahmet Efendi, Batı’nın iffet ve ahlak
bakımlarından Doğu’nun tek hayli gerisinde kaldığını söyler. Demir Beyefendi
yahut İnkişâf-ı Esrâr isimli eserde Mustafa Kamereddin, Paris’te öğrenim
görmektedir. Bu şahıs, Ahmet Mithat’ın Rakım, Nurullah ve Nasuh benzeri
idealize edilmiş Osmanlı centilmenlerine aynı. Bu romanda dikkat çeken
düşüncelerden biri, Osmanlı toplumunda “metres” anlayışına koltuk
olmadığıdır. Yazar, bunu roman başkişisi Mustafa Kamereddin’in sözleriyle
nakleder. Paris’te tek Türk isimli romanda, Nasuh isminde tek sürü koltuk
gezmiş ve görmüş tek genç Türk’ün, tek dergi yerine yaptığı Paris programı
esnasında yaşadıkları ve Fransızlara konusunda izlenimleri anlatılır. Bu
romanda “prado” olarak bilinen yol balolarını ve fahişelik yapan
kadınları görürüz. Buradaki eğlencelerin dozu kaçtığında sık zabıta müdahale
eder. Romanın başkişisi Nasuh ile Batılılar arasındaki sohbetlerde genellikle
Doğu-Batı kültürleri karşılaştırılır. Bu sohbetlerden biri de kadın-erkek
ilişkileri ve evlenme üzerinedir. Yazar, mersin rus escort
İslam dininin kadına verdiği değeri idealize ettiği tek birey meydana iştirak
eden başkahraman Nasuh vasıtasıyla şunlarıylatir.

Bir Cevap Yazın