C ile listview kullanimi

Bugün size, Liste elemanına doğrudan enabled/disabled değerleri verme imkanımız yok fakat tag özelliğini kullanarak bir hile yapabiliriz.

1
2
3
ListViewItem item = new ListViewItem("Kodzilla");
item.Tag = "disabled"; //devre dışı bırakmak istediğimiz elemanın tag özelliğini disable yaparız.
listView1.Items.Add(item);

Sonra ItemSelectionChanged olayında seçilen elemanın tagini kontrol edip ona göre seçimi iptal ederiz:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
private void listView1_ItemSelectionChanged(object sender, ListViewItemSelectionChangedEventArgs e)
{
    if (e.Item.Tag != null)
    {
        if (e.Item.Tag.Equals("disabled"))
        {
            e.Item.Selected = false;
        }
    }
}

Tabi ki disabled özelliğini sonradan da değiştirebilirsiniz:

1
2
3
4
foreach (ListViewItem item in listView1.SelectedItems)
{
    item.Tag = "disabled";
}

Bir Cevap Yazın